Dotazník: „Pastorační aspekty komunity Taizé z pohledu návštěvníků“; Příloha č. 1; URL https://taize.webnode.cz; publikován 10.11.2010, zachyceny odpovědi v období od 27.11.2010 do 5.12.2011; metoda výběru – přímé oslovení účastníků zájezdů do Taizé, oslovení účastníků lokálních modlitebních setkání s písněmi z Taizé, distribuce letáčků s URL odkazem na kř. akcích; celkem 110 respondentů; 102 respondentů z ČR (51 z Prahy), 8 respondentů ze Slovenska; 71 žen, 39 mužů; průměrný věk respondentů 29,8 let;

Církevní příslušnost: 77 Římskokatolická církev, 18 Církev československá husitská, 4 neuvedeno, 3 bez církevní příslušnosti, 2 Českobratrská církev evangelická; 2 respondenti uvedli jako svou církev „křesťanskou“, 1 Starokatolická, 1 Církev Křesťanská společenství, 1 Evanjelická církev a.v. na Slovensku.

Průměrný věk respondentů v době jejich první návštěvy Taizé 23,2 let; průměrně navštívili Taizé 3x; průměrně celkově strávili týdnů v Taizé 5,5; 26 respondentů strávilo alespoň 1 týden v tichu, 84 nikoli; 7 respondentů strávilo delší dobu v Taizé jako tzv. „permanenti“, 103 nikoli;