Inspirace z Taizé

V poslední kapitole mé práce se pokusím zachytit podstatné koinónické elementy, které jsou pro pastoraci v Taizé fundamentální, rovněž inspirativní a do jisté míry přenositelné do obecné křesťanské (parochiální) praxe. Tyto prvky se v církevní praxi samozřejmě již vyskytují – nechci tvrdit (proti skromnosti bratří), že by Taizé mělo na něco „monopol“ – co je na Taizé nicméně specifické je kompaktnost a koncentrace koinónických elementů na jednom místě.