Před cestou do Taizé

Bratři z Taizé doporučují v dostatečném předstihu před odjezdem organizované skupiny do Taizé uspořádat informační schůzku, na které vedoucí objasní charakter návštěvy. Jde o týdenní účast na životě komunity se vším všudy. Rovněž je doporučeno uspořádat modlitbu v domovském městě bezprostředně před odjezdem. Těmto přáním samozřejmě inklinují vyhovět zejména větší organizované celky z farností a sborů, které k modlitbě a informačním schůzkám poskytnou vhodné podmínky. Samostatným návštěvníkům ovšem také nic nebrání v osobní modlitbě před odjezdem a sběru informací na internetových stránkách komunity1.

Společná modlitba by měla již pomalu navodit atmosféru modlitebního společenství, se kterým se v Taizé návštěvníci setkají. Měla by posloužit k vnitřnímu usebrání a nalezení možné intence, kterou si s sebou člověk do Taizé přiveze. Rovněž i k umožnění prvního kontaktu mezi spolucestujícími, pokud se z minulosti neznají.


Zastávka organizované výpravy z ČR u kláštera v Cîteaux.

Praxe organizovat velké skupinové „zájezdy“ do Taizé není v ČR rozvinuta, setkat se s ní lze zejména v Polsku nebo Německu, přesto se ale i u nás najdou výjimky: Ve Farnosti Praha – Vršovice, která pořádá organizované cesty do Taizé čtvrtým rokem, např. tato doporučení respektují. Prostory i zázemí nejsou problémem, neboť s výpravou odjíždí i tamější kněz, který modlitbu před odjezdem, realizovanou v rámci mše svaté, vede. Organizovaná cesta ve větší skupině je spolu s komornější výpravou preferovanou volbou respondentů mého dotazníku2:

What’s a good way to prepare? URL www.taize.fr/en_article5339.html (cit. 6.11.2011)

2 Dotazník: „Pastorační aspekty komunity Taizé z pohledu návštěvníků“; Příloha č. 1; URL https://taize.webnode.cz; publikován 10.11.2010, zachyceny odpovědi v období od 27.11.2010 do 5.12.2011; metoda výběru – přímé oslovení účastníků zájezdů do Taizé, oslovení účastníků lokálních modlitebních setkání s písněmi z Taizé, distribuce letáčků s URL odkazem na kř. akcích; celkem 110 respondentů; 102 respondentů z ČR (51 z Prahy), 8 respondentů ze Slovenska; 71 žen, 39 mužů; průměrný věk respondentů 29,8 let;

Církevní příslušnost: 77 Římskokatolická církev, 18 Církev československá husitská, 4 neuvedeno, 3 bez církevní příslušnosti, 2 Českobratrská církev evangelická; 2 respondenti uvedli jako svou církev „křesťanskou“, 1 Starokatolická, 1 Církev Křesťanská společenství, 1 Evanjelická církev a.v. na Slovensku.

Průměrný věk respondentů v době jejich první návštěvy Taizé 23,2 let; průměrně navštívili Taizé 3x; průměrně celkově strávili týdnů v Taizé 5,5; 26 respondentů strávilo alespoň 1 týden v tichu, 84 nikoli; 7 respondentů strávilo delší dobu v Taizé jako tzv. „permanenti“, 103 nikoli;